Národný projekt

Zručnosti pre trh práce

Absolvujte naše kurzy BEZPLATNE  a zvýšte si svoje šance na uplatnenie v práci, ktorá vám bude dávať zmysel

Projekt je určený:

  • pre nezamestnaných
  • pre zamestnaných

Cieľom projektu je podpora zamestnanosti formou cieleného vzdelávania občanov pre ich lepšie uplatnenie na trhu práce.

Nájdite si kurz, balík kurzov v našej ponuke.

Oznámenie ÚPSVR o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku – Zručnosti pre trh práce

Dôležité:

Ak sa o príspevok uchádza občan, ktorý nie je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, je potrebné, aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. (ZoZ). To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt, prostredníctvom formulára „Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania“.  Podať ho osobne, elektronicky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk alebo poštou.

S výberom vzdelávacích kurzov, i s podaním žiadosti o poskytnutie príspevku Vám radi pomôžeme

Kontaktujte nás na e-mailovej adrese: vivereplus@vivereplus.sk

alebo vyplňte nasledujúci formulár