O nás

VIVERE PLUS, s.r.o. je modernou spoločnosťou poskytujúcou lektorské a konzultačné služby v oblasti Soft Skills, pôsobiacou na slovenskom trhu od roku 2008. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom komplexného súboru služieb pomáhať, viesť a inšpirovať klientov k životnému štýlu smerujúcemu k spokojnosti a úspechu vo všetkých oblastiach života. Realizácia školení, tréningových programov, workshopov a osobných konzultácií prebieha v Bratislave, alebo na mieste určenom zadávateľom, prípadne v kongresových priestoroch PoľnoSme v Palárikove (www.wellnesspalarikovo.sk).

Ponuka školení

Krátke predstavenie kurzov

Čo môžete od mojich kurzov a tréningových programov očakávať?

  • zrozumiteľnosť: ponúkam jasné riešenia, jasnú hodnotu
  • praktickosť: riešenia použiteľné pre reálny pracovný i súkromný život
  • kreativitu: objavovanie, inšpiráciu, synergiu, flexibilitu, pripravenosť
  • skutočný záujem: hodnoty, individuálny prístup, citlivosť a ľudskosť


...a to všetko na frekvencii dialógu, v partnersky priateľskej atmosfére.

Riadenie času

Time management

Riadenie času, plánovanie a prioritizácia úloh, ako sa vysporiadať so stresom a zabrániť syndrómu vyhorenia.

Time a stres management 1 ďeň, 2 dni
Time, stres management a prokrastinácia 2 dni
Efektivita v práci 1 ďeň
Viac info

Vyjednávanie

Negotiation

Vyjednávacie prístupy, účinná argumentácia, spoznávanie protistrany. Štruktúra obchodnej prezentácie, metódy a techniky vedenia obchodného rozhovoru.

Vyjednávacie zručnosti 1 ďeň, 2 dni
Účinná prezentácia v negociačnom procese 1 ďeň, 2 dni
Praktické obchodné zručnosti 1 ďeň
Viac info

Tímová práca

Teamwork

Ako účinne viesť ľudí v tíme, faktory ovplyvňujúce efektivitu tímu, prijatie a chápanie jednotlivých typov ľudí v pracovnom tíme.

Tímová spolupráca – vedenie ľudí v tíme 2 dni
Tímová synergia - workshop (počet osôb 12 – 25) 1 ďeň
Budovanie vzťahov v tíme. Ako správne narábať s odlišnosťami v diverzifikovanom tíme. 1 ďeň
Viac info

Komunikačné zručnosti

Communication

Ako efektívne komunikovať, a tým úspešne napredovať v profesijnom i súkromnom živote, ako viesť rozhovor primerane situácii a typu človeka (aj pre „open space“ pracoviská).

Profesionálna komunikácia 1 ďeň
Komunikácia manažéra v organizácii 1 ďeň
Asertívna komunikácia v praxi 1 ďeň
Trenažér asertivity 2 dni
Business komunikácia v praxi 2 dni
Dištančná komunikácia: profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia, videohovor 1 ďeň
Viac info

Motivácia

Motivation

Ako rozpoznať individuálne potreby a prednosti jednotlivcov a motivovať ich k pracovnej výkonnosti, ako využívať svoje prednosti, štýl vedenia a viesť motivačné rozhovory s rôznymi typmi pracovníkov.

Motivácia zamestnancov 1 ďeň
Motivácia – Potenciál – Výkon (workshop) 3 hodiny
Selfmanagement a Emocionálna inteligencia 1 ďeň, 2 dni
Viac info

Konflikty, ich predchádzanie, riešenie

Conflict

Ako úspešne predchádzať konfliktným situáciám, riešiť vzniknuté konflikty a stresové situácie na pracovisku

Riešenie konfliktných situácií 1 ďeň
Konštruktívne riešenie problémov 1 ďeň
Viac info

Kompletná ponuka kurzov

Referencie


Galéria

Newsletter

Prihlásiť sa na odoberanie noviniek

Kontaktné a platobné údaje

O vašej lektorke

S dôverou a radosťou rozvíjam svoje schopnosti a talent, aby som tak umožnila využívať a rozširovať schopnosti, talent a potenciál druhých ľudí. Motivujem ich, aby mali možnosť rozhodnúť sa pre im fungujúce riešenia, ktoré ich privedú k úspechu. Som pozorovateľkou života, ktorý je pre mňa neustálou inšpiráciou. Vo veľkej miere využívam svoj praktický background, ktorý som získala pôsobením v korporáciách, menších, či väčších obchodných firmách. Na osobných konzultáciách, školeniach, tréningoch a workshopoch vediem svojich klientov k budovaniu vlastnej integrity, rozpoznávaním súvislostí a zákonitostí, pričom ich vnášam do praxe. Nesnažím sa o dokonalosť, no vždy o poctivosť v prístupe, výkone i živote samotnom.

Portrait of company owner

Mgr. Mária Černáková


VIVERE PLUS, s.r.o.
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Zap. v OR SR BA I,odd.: Sro – vložka číslo: 53022/B
Email: vivereplus@vivereplus.sk
Tel: +421 903 477 336

IČO: 44 229 607
DIČ: 2022638398
IČO DPH:SK 2022638398

Tatrabanka, a.s. Bratislava

Číslo účtu: 2620852633/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK91 1100 0000002620852633