o nás

VIVERE PLUS, s.r.o. je modernou spoločnosťou poskytujúcou lektorské a konzultačné služby v oblasti Soft Skills, pôsobiacou na slovenskom trhu od roku 2008. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom komplexného súboru služieb pomáhať, viesť a inšpirovať klientov k životnému štýlu smerujúcemu k spokojnosti a úspechu vo všetkých oblastiach života. Realizácia školení, tréningových programov, workshopov a osobných konzultácií prebieha v Bratislave, alebo na mieste určenom zadávateľom, prípadne v kongresových priestoroch PoľnoSme v Palárikove (www.wellnesspalarikovo.sk).

Personality Testing Consultant

Facet5 je jedným z najmodernejších a najpokrokovejších nástrojov
súčasnosti na meranie osobnosti, založených na poznatkoch overenej
psychologickej teórie piatich faktorov osobnosti „Big5“. Každý z týchto faktorov dosahuje určité skóre, ktoré potom odrážajú a dávajú obraz celkovej osobnosti. Tento obraz nám predpovedá a opisuje určité silné stránky osobnosti, potenciálne riziká, pracovné preferencie, motivátory a demotivátory.

UMOŽŇUJE

  • zistiť osobnostný profil človeka,  jeho motiváciu, rozhodovací štýl, štýl riadenia a správanie v rôznych situáciách, využívanie  jeho plného potenciálu 
  • optimálnu adaptáciu nového zamestnanca, rozvoji lídrov, vytváranie pracovných tímov, talent manažment, či nastavovanie a zmenu firemnej kultúry. (Má uplatnenie počas celého  pracovného cyklu zamestnanca  –  od prijímacieho konania až po ukončenie pracovného vzťahu.)
  • porozumieť jednotlivých úrovniam chovania a ukazuje, čo je  prostredníctvom jeho využívania  možné dosiahnuť v rozvoji ľudského potenciálu. 
  • ukazuje na možnosti, ktoré môžu byť dosiahnuté zmenou zabehnutých modelov správania sa
  • používa jednoduchý  zrozumiteľný jazyk. Zohľadňuje odlišnosti kultúrneho, sociálneho,  geografického, spoločenského prostredie testovaného. 


.

Ako partner programu Sphere ponúkame držiteľom  kariet Sphere nasledujúce zľavy z našich služieb:

Sphere Standard  -  zľava 10 %

Sphere VIP            -  zľava  15 %

Sphere Young      -  zľava  15 %