INŠPIRUJEME A MOTIVUJEME

k sebarozvoju a lepšiemu životnému štýlu


POZRIEŤ ŠKOLENIA

INŠPIRUJEME A MOTIVUJEME

k sebarozvoju a lepšiemu životnému štýluPOZRIEŤ ŠKOLENIA

NAJBLIŽŠIE ŠKOLENIA

07.03.2023
9:00 – 15:30

Asertivita pre ženy – ako dosiahnuť svoje ciele bez zbytočného konfliktu


Mám záujem

Asertivita pre ženy – ako dosiahnuť svoje ciele bez zbytočného konfliktu

Trvanie

1/2 dni

Cena

Cena 150 Eur /os + 20% DPH

Oblasť: asertivita, komunikačné zručnosti, reziliencia, emocionálna inteligencia

Popis: Ženy majú vo všeobecnosti nižšiu sebadôveru oproti mužom. Veľkú úlohu tu hrajú tradície, stereotypy  a tiež veľká miera empatie, ktorú my ženy máme. Opatrovať, starať sa, uprednostňovať ostatných máme v DNA. No spoločnosť to až tak neoceňuje….

Práve preto, je tento unikátny interaktívny program venovaný ženám.

Ak chceme dosiahnuť zmenu, najskôr musíme začať od seba.

V prvom rade sa pozrieme na to, z čoho vychádzajú naše principiálne presvedčenia, odkiaľ ich máme a ako nás ovplyvňujú.   Zameriame sa na posilnenie nášho postavenia, aby sme v pre nás dôležitých situáciách dokázali vyjadriť svoj názor, nedali sa zatlačiť, vedeli správne argumentovať. Stanoviť si hranice a trvať na ich dodržiavaní aj od svojho okolia. Budovať vzťahy na základe partnerstva, rešpektu a úcty, prostredníctvom otvorenej komunikácie.

Pre koho je školenie určené: ženy na všetkých úrovniach vedenia, pre každého, koho táto téma zaujíma. Obzvlášť tí, ktorí sa zatiaľ nedokážu presadiť voči dominancii iných, musia odolávať tlaku, alebo získať kontrolu nad svojím správaním.

Čo sa dozviem?

 • Ako identifikovať prejavy agresívneho, pasívneho a asertívneho správania  v našom správaní a komunikácii
 • Čo asertivita dokáže a čo nie?
 • Ako nás ovplyvňujú naše  principiálne presvedčenia
 • Čo znamená budovanie si  sebavedomia
 • Ako si stanoviť zdravé hranice so sebou i svojim okolím
 • Ako využívať asertívne metódy v rôznych situáciách
 • Ako si zachovať sebavedomie  i v náročných chvíľach
 • Ako byť asertívna pri prevahe mužských kolegov:
  – na poradách
  – pri stretnutiach s nadriadenými
  – pri argumentácií, diskusiách o návrhoch
  – pri osobe, v prítomnosti ktorej sa necítim komfortne
  – pri konfliktoch
  – ako sa presadiť, odolať tlaku
 • Či a aký rozdiel je, ak je šéfom muž alebo žena

PRIHLÁŠKA  07.03.2023
  9:00 – 15:30

  Asertivita pre ženy – ako dosiahnuť svoje ciele bez zbytočného konfliktu


  Mám záujem

  Asertivita pre ženy – ako dosiahnuť svoje ciele bez zbytočného konfliktu

  Trvanie

  1/2 dni

  Cena

  Cena 150 Eur /os + 20% DPH

  Oblasť: asertivita, komunikačné zručnosti, reziliencia, emocionálna inteligencia

  Popis: Ženy majú vo všeobecnosti nižšiu sebadôveru oproti mužom. Veľkú úlohu tu hrajú tradície, stereotypy  a tiež veľká miera empatie, ktorú my ženy máme. Opatrovať, starať sa, uprednostňovať ostatných máme v DNA. No spoločnosť to až tak neoceňuje….

  Práve preto, je tento unikátny interaktívny program venovaný ženám.

  Ak chceme dosiahnuť zmenu, najskôr musíme začať od seba.

  V prvom rade sa pozrieme na to, z čoho vychádzajú naše principiálne presvedčenia, odkiaľ ich máme a ako nás ovplyvňujú.   Zameriame sa na posilnenie nášho postavenia, aby sme v pre nás dôležitých situáciách dokázali vyjadriť svoj názor, nedali sa zatlačiť, vedeli správne argumentovať. Stanoviť si hranice a trvať na ich dodržiavaní aj od svojho okolia. Budovať vzťahy na základe partnerstva, rešpektu a úcty, prostredníctvom otvorenej komunikácie.

  Pre koho je školenie určené: ženy na všetkých úrovniach vedenia, pre každého, koho táto téma zaujíma. Obzvlášť tí, ktorí sa zatiaľ nedokážu presadiť voči dominancii iných, musia odolávať tlaku, alebo získať kontrolu nad svojím správaním.

  Čo sa dozviem?

  • Ako identifikovať prejavy agresívneho, pasívneho a asertívneho správania  v našom správaní a komunikácii
  • Čo asertivita dokáže a čo nie?
  • Ako nás ovplyvňujú naše  principiálne presvedčenia
  • Čo znamená budovanie si  sebavedomia
  • Ako si stanoviť zdravé hranice so sebou i svojim okolím
  • Ako využívať asertívne metódy v rôznych situáciách
  • Ako si zachovať sebavedomie  i v náročných chvíľach
  • Ako byť asertívna pri prevahe mužských kolegov:
   – na poradách
   – pri stretnutiach s nadriadenými
   – pri argumentácií, diskusiách o návrhoch
   – pri osobe, v prítomnosti ktorej sa necítim komfortne
   – pri konfliktoch
   – ako sa presadiť, odolať tlaku
  • Či a aký rozdiel je, ak je šéfom muž alebo žena

  PRIHLÁŠKA   16.03.2023
   9:00 – 15:30

   Time a Stress Management


   MÁM ZÁUJEM

   Time a Stress Management

   Trvanie

   1 deň

   Cena

   150 EUR/os + 20 % DPH

   Oblasť: time management, energy management, osobnostný rozvoj,  stress management a reziliencia

   Popis: Prakticky orientovaný vzdelávací program, ktorý umožňuje každému účastníkovi, aby si vytvoril svoj osobný systém, metódy, či techniky, ktoré pomôžu zefektívniť jeho konanie,  aby sme náš produktívny čas využívali efektívne. A  pritom nestratili z dohľadu zmysel, ktorý dávame nášmu životu.

   Pre koho je školenie určené: pre každého, komu nestačí prežívať a chce napĺňať svoje dni zmysluplnými aktivitami, kto chce viesť spokojný život zodpovedne voči sebe samému i svojmu okoliu, kto chce vedieť správne narábať s časom a nenechať sa ovládať nepriaznivému vplyvu stresu.

   Čo sa dozviem?

   • aký súvis má naša reaktivita/ proaktivita s naším riadením času
   • prečo je dôležité pracovať s naším vedomím a zvlášť sa venovať pozornosti
   • ako sa vysporiadať s rušivými  vplyvmi – zlodejmi nášho času a ďalšími nedostatkami Time Managementu (TM)
   • užitočné a praktické nástroje a techniky TM nielen na určovanie si priorít
   • ako pracovať s energiou
   • a že bez správnej úrovne stresu nedokážeme podávať primeraný výkon, no keď je stresu priveľa, aj z najlepšieho výkonu sa stane podpriemerný a hrozí nám vyhorenie
   • aká je prvá pomoc v stresových situáciách, (autogénne techniky, účinné relaxačné techniky)

   PRIHLÁŠKA    16.03.2023
    9:00 – 15:30

    Time a Stress Management


    MÁM ZÁUJEM

    Time a Stress Management

    Trvanie

    1 deň

    Cena

    150 EUR/os + 20 % DPH

    Oblasť: time management, energy management, osobnostný rozvoj,  stress management a reziliencia

    Popis: Prakticky orientovaný vzdelávací program, ktorý umožňuje každému účastníkovi, aby si vytvoril svoj osobný systém, metódy, či techniky, ktoré pomôžu zefektívniť jeho konanie,  aby sme náš produktívny čas využívali efektívne. A  pritom nestratili z dohľadu zmysel, ktorý dávame nášmu životu.

    Pre koho je školenie určené: pre každého, komu nestačí prežívať a chce napĺňať svoje dni zmysluplnými aktivitami, kto chce viesť spokojný život zodpovedne voči sebe samému i svojmu okoliu, kto chce vedieť správne narábať s časom a nenechať sa ovládať nepriaznivému vplyvu stresu.

    Čo sa dozviem?

    • aký súvis má naša reaktivita/ proaktivita s naším riadením času
    • prečo je dôležité pracovať s naším vedomím a zvlášť sa venovať pozornosti
    • ako sa vysporiadať s rušivými  vplyvmi – zlodejmi nášho času a ďalšími nedostatkami Time Managementu (TM)
    • užitočné a praktické nástroje a techniky TM nielen na určovanie si priorít
    • ako pracovať s energiou
    • a že bez správnej úrovne stresu nedokážeme podávať primeraný výkon, no keď je stresu priveľa, aj z najlepšieho výkonu sa stane podpriemerný a hrozí nám vyhorenie
    • aká je prvá pomoc v stresových situáciách, (autogénne techniky, účinné relaxačné techniky)

    PRIHLÁŠKA     20.03.2023
     9:00 – 15:30

     Zdravé osobné hranice


     MÁM ZÁUJEM

     Zdravé osobné hranice

     Trvanie

     1 deň / 2 dni

     Cena

     od 160 Eur/os + 20% DPH

     Oblasť: asertivita, osobnostný rozvoj, reziliencia – sebaregulácia, emocionálna inteligencia, komunikačné zručnosti

     Popis: Naše hranice predstavujú pravidlá, limity, ktoré si stanovujeme sami so sebou i druhými ľuďmi. Hovoria o tom , čo považujeme za prijateľné na svojom  konaní a správaní k sebe i správaní druhých voči nám…..

     Cieľová skupina: všetci, ktorých daná téma zaujíma

     Čo sa dozviem?

     • Prečo sú hranice nevyhnutné pre náš život
     • Ako  byť v spojení so svojím telom, ktoré nám hlási, že sú naše hranice ohrozené, aj keď sú hlava a srdce rýchlejšie a hlučnejšie
     • Ako si stanoviť zdravé hranice, ktoré sú v súlade s našimi hodnotami a zodpovedajú našim potrebám
     • Ako  naše hranice odkomunikovať
     • Ako ich dodržiavať

     PRIHLÁŠKA      20.03.2023
      9:00 – 15:30

      Zdravé osobné hranice


      MÁM ZÁUJEM

      Zdravé osobné hranice

      Trvanie

      1 deň / 2 dni

      Cena

      od 160 Eur/os + 20% DPH

      Oblasť: asertivita, osobnostný rozvoj, reziliencia – sebaregulácia, emocionálna inteligencia, komunikačné zručnosti

      Popis: Naše hranice predstavujú pravidlá, limity, ktoré si stanovujeme sami so sebou i druhými ľuďmi. Hovoria o tom , čo považujeme za prijateľné na svojom  konaní a správaní k sebe i správaní druhých voči nám…..

      Cieľová skupina: všetci, ktorých daná téma zaujíma

      Čo sa dozviem?

      • Prečo sú hranice nevyhnutné pre náš život
      • Ako  byť v spojení so svojím telom, ktoré nám hlási, že sú naše hranice ohrozené, aj keď sú hlava a srdce rýchlejšie a hlučnejšie
      • Ako si stanoviť zdravé hranice, ktoré sú v súlade s našimi hodnotami a zodpovedajú našim potrebám
      • Ako  naše hranice odkomunikovať
      • Ako ich dodržiavať

      PRIHLÁŠKA       23. – 24.03.2023
       9:00 – 15:30

       Leadership I.


       MÁM ZÁUJEM

       Leadership I.

       Trvanie

       2 dni

       Cena

       280 EUR/os + 20 % DPH

       Popis: Leadership je proces ovplyvňovania  ľudí za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa. Tento tréningový program sa zaoberá spôsobmi ako skutočne ovplyvňovať ľudí, aby došlo k ich transformácii. Skutočný leader vytvára také pracovné prostredie, kde sa každý jeho člen cíti prijímaný a vypočutý, kde je jeho prínos oceňovaný.  Aké kvality,  musí mať leader, aby toto dokázal?

       Nový spôsob bytia sa stáva návykom a návyk – nový spôsob života.

       Pre koho je školenie určené: pre majiteľov firiem, vedúcich pracovníkov, leadrov, pracovníkov HR, pre každého, koho táto téma zaujíma

       Čo sa dozviem?

       • Každý líder má svoj jedinečný štýl vedenia ľudí. Aký je ten váš?
       • Aké sú moderné teórie leadeshipu,  s ktorou sa stotožňujete , ktorá vás i vašich nasledovníkov privedie  k naplneniu misie?
       • Aké sú mäkké aspekty práce leadra
       • Ako zvoliť správny spôsob vedenia podriadených, tak aby sme čo najefektívnejšie dosahovali vytýčené ciele – no bez orientácie na ľudí to nepôjde hladko.
       • Ako nesprávne volené slová ovplyvňujú naše sebaprijatie,  na základe toho tiež vyvodzujeme nesprávne závery, vzniká nedorozumenie, sú zdrojom zmätku a modelom nesprávneho nastavenia našich postojov …
       • Že ak ľudia necítia, že sú pre nás dôležití, nebudú nás nasledovať
       • Aké sú funkčné a disfunkčné štýly komunikácie
       • Že je dôležité orientovať sa v dynamika vzťahov
       • Prečo je lepšie hodnotiť, ako  kritizovať,  a že ocenenie je viac ako pochvala
       • Aká je úloha lídra v procese zmien, pochopiť náročnosť situácie  a sprevádzať svoj tím, alebo jednotlivca v ťažkej situácii, tak  aby ju nielen zvládli, no dokázali využiť vo svoj prospech i prospech tímu.

       PRIHLÁŠKA        23. – 24.03.2023
        9:00 – 15:30

        Leadership I.


        MÁM ZÁUJEM

        Leadership I.

        Trvanie

        2 dni

        Cena

        280 EUR/os + 20 % DPH

        Popis: Leadership je proces ovplyvňovania  ľudí za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa. Tento tréningový program sa zaoberá spôsobmi ako skutočne ovplyvňovať ľudí, aby došlo k ich transformácii. Skutočný leader vytvára také pracovné prostredie, kde sa každý jeho člen cíti prijímaný a vypočutý, kde je jeho prínos oceňovaný.  Aké kvality,  musí mať leader, aby toto dokázal?

        Nový spôsob bytia sa stáva návykom a návyk – nový spôsob života.

        Pre koho je školenie určené: pre majiteľov firiem, vedúcich pracovníkov, leadrov, pracovníkov HR, pre každého, koho táto téma zaujíma

        Čo sa dozviem?

        • Každý líder má svoj jedinečný štýl vedenia ľudí. Aký je ten váš?
        • Aké sú moderné teórie leadeshipu,  s ktorou sa stotožňujete , ktorá vás i vašich nasledovníkov privedie  k naplneniu misie?
        • Aké sú mäkké aspekty práce leadra
        • Ako zvoliť správny spôsob vedenia podriadených, tak aby sme čo najefektívnejšie dosahovali vytýčené ciele – no bez orientácie na ľudí to nepôjde hladko.
        • Ako nesprávne volené slová ovplyvňujú naše sebaprijatie,  na základe toho tiež vyvodzujeme nesprávne závery, vzniká nedorozumenie, sú zdrojom zmätku a modelom nesprávneho nastavenia našich postojov …
        • Že ak ľudia necítia, že sú pre nás dôležití, nebudú nás nasledovať
        • Aké sú funkčné a disfunkčné štýly komunikácie
        • Že je dôležité orientovať sa v dynamika vzťahov
        • Prečo je lepšie hodnotiť, ako  kritizovať,  a že ocenenie je viac ako pochvala
        • Aká je úloha lídra v procese zmien, pochopiť náročnosť situácie  a sprevádzať svoj tím, alebo jednotlivca v ťažkej situácii, tak  aby ju nielen zvládli, no dokázali využiť vo svoj prospech i prospech tímu.

        PRIHLÁŠKA         27. – 28.03.2023
         9:00 – 15:30

         Leadership II. Emocionálna inteligencia lídra


         MÁM ZÁUJEM

         Leadership II – emocionálna inteligencia lídra

         Trvanie

         2 dni

         Cena

         280 EUR/os + 20 % DPH

         Popis: Interaktívny  tréningový program, ktorý vychádza z prirodzeného spôsobu komunikácie, založenom na správnom prístupe k druhému – prostredníctvom  emocionálnej inteligencie (EQ).

         Emocionálna inteligencia je definovaná, „ako spôsobilosť rozpoznať vlastné pocity a pocity druhých ľudí, čo nám umožňuje  byť motivovaní, zvládať svoje pocity i pocity týkajúce sa našich vzťahov“ (D. Goleman)

         Takéto správanie a prístup posilňuje v podriadených snahu o nachádzanie  vlastných rozhodnutí a riešení, ich zvýšenú ochotu, motivácia, koncepčnosť vnímania, efektívnejšie využívanie potenciálu a mnoho iných benefitov na ich ceste k vytýčenému cieľu.   

         Pre koho je tréningový program určený: program je určený manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí  chcú  skvalitňovať a zvyšovať svoj rozvoj  a tiež rozvoj svojich podriadených i celých pracovných tímov.  Riadiacim pracovníkom, ktorí si uvedomujú, že odborné kompetencie, nie sú všemocné. Tréningový program ponúka odporúčania tým,  ktorí chcú skvalitňovaním svojich  odborných i ľudských kompetencií  dosiahnuť svoje ciele, dostať sa na vrchol a hlavne sa tam  udrž

         Čo sa dozviem?

         • Že častokrát náš úspech záleží,  od toho, ako dokážeme pracovať s pocitmi vlastnými a ako si uvedomujeme pôsobenie našich činov na pocity našich kolegov, či podriadených.
         • Ako súvisí vnímavosť k sebe i podriadeným s tým, či sa cítime chápaní, prijímaní a  náchylní k odstraňovaniu našich vlastných blokov a obmedzení, … .
         • Dokážeme s ľuďmi efektívnejšie komunikovať, lepšie zvládame  a riadime proces zmien.
         • Ako sa necítiť ohrozený svojimi podriadenými,
         • Ako byť predvídateľným , férovým  a dôveryhodným leadrom.

         PRIHLÁŠKA          27. – 28.03.2023
          9:00 – 15:30

          Leadership II. Emocionálna inteligencia lídra


          MÁM ZÁUJEM

          Leadership II – emocionálna inteligencia lídra

          Trvanie

          2 dni

          Cena

          280 EUR/os + 20 % DPH

          Popis: Interaktívny  tréningový program, ktorý vychádza z prirodzeného spôsobu komunikácie, založenom na správnom prístupe k druhému – prostredníctvom  emocionálnej inteligencie (EQ).

          Emocionálna inteligencia je definovaná, „ako spôsobilosť rozpoznať vlastné pocity a pocity druhých ľudí, čo nám umožňuje  byť motivovaní, zvládať svoje pocity i pocity týkajúce sa našich vzťahov“ (D. Goleman)

          Takéto správanie a prístup posilňuje v podriadených snahu o nachádzanie  vlastných rozhodnutí a riešení, ich zvýšenú ochotu, motivácia, koncepčnosť vnímania, efektívnejšie využívanie potenciálu a mnoho iných benefitov na ich ceste k vytýčenému cieľu.   

          Pre koho je tréningový program určený: program je určený manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorí  chcú  skvalitňovať a zvyšovať svoj rozvoj  a tiež rozvoj svojich podriadených i celých pracovných tímov.  Riadiacim pracovníkom, ktorí si uvedomujú, že odborné kompetencie, nie sú všemocné. Tréningový program ponúka odporúčania tým,  ktorí chcú skvalitňovaním svojich  odborných i ľudských kompetencií  dosiahnuť svoje ciele, dostať sa na vrchol a hlavne sa tam  udrž

          Čo sa dozviem?

          • Že častokrát náš úspech záleží,  od toho, ako dokážeme pracovať s pocitmi vlastnými a ako si uvedomujeme pôsobenie našich činov na pocity našich kolegov, či podriadených.
          • Ako súvisí vnímavosť k sebe i podriadeným s tým, či sa cítime chápaní, prijímaní a  náchylní k odstraňovaniu našich vlastných blokov a obmedzení, … .
          • Dokážeme s ľuďmi efektívnejšie komunikovať, lepšie zvládame  a riadime proces zmien.
          • Ako sa necítiť ohrozený svojimi podriadenými,
          • Ako byť predvídateľným , férovým  a dôveryhodným leadrom.

          PRIHLÁŠKA           PONUKA ŠKOLENÍ

           Riadenie času

           V tejto sekcii nájdete vzdelávacie programy zamerané na Time Management, zvládanie stresu, prácu s energiou a vysporadanie sa s nezdravým odkladaním vecí na neskôr – prokrastistináciou.


           VIAC INFO >>

           Komunikačné zručnosti

           Praktické kurzy, ktoré oceníte pri kľúčových rozhovorochtelefonickej a  e-mailovej komunikácii  i on-line stretnutiach. Pomôžu vám stať sa asertívnejšími a tiež docieliť dohodu bez manipulácie alebo nátlaku.    


           VIAC INFO >>

           Motivácia

           Vyberte si z našej ponuky klasickejší tréning, alebo akčný workshop, ktorý vám umožní rozpoznať individuálne potreby a prednosti ľudí vo vašom tíme tak, aby ste ich dokázali motivovať, a pritom zostať sám motivovaný.


           VIAC INFO >>

           Riadenie času

           V tejto sekcii nájdete vzdelávacie programy zamerané na Time Management, zvládanie stresu, prácu s energiou a vysporadanie sa s nezdravým odkladaním vecí na neskôr – prokrastistináciou.


           VIAC INFO >>

           Komunikačné zručnosti

           Hľadáte prakticky orientované kurzy, zamerané na posilnenie komunikácie? U nás nadobudnuté zručnosti oceníte v každej oblasti vášho života.


           VIAC INFO >>

           Motivácia

           Vyberte si z našej ponuky klasickejší tréning, alebo akčný workshop, ktorý vám umožní rozpoznať individuálne potreby a prednosti ľudí vo vašom tíme tak, aby ste si dokázali udržať motiváciu vlastnú.


           VIAC INFO >>


           POZRIEŤ VŠETKY ŠKOLENIA

           O NÁS

           VIVERE PLUS, s.r.o. je modernou spoločnosťou poskytujúcou lektorské a konzultačné služby v oblasti Soft Skills, pôsobiacou na slovenskom trhu od roku 2008. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom komplexného súboru služieb pomáhať, viesť a inšpirovať klientov k životnému štýlu smerujúcemu k spokojnosti a úspechu vo všetkých oblastiach života. Realizácia školení, tréningových programov, workshopov a osobných konzultácií prebieha v Bratislave, alebo na mieste určenom zadávateľom, prípadne v kongresových priestoroch PoľnoSme v Palárikove (www.wellnesspalarikovo.sk).

            

           AKO PREBIEHAJÚ NAŠE ŠKOLENIA

           Prezenčne i on-line

           Radi prídeme za vami, alebo na vami vybrané miesto.
           Radi vás privítame v priestoroch našich zmluvných partnerov alebo
           on-line, prostredníctvom platforiem MS Teams, ZOOM.

           Školenia vám na mieru

           Vyskytol sa vo vašej spoločnosti problém?
           Potrebujete docieliť určitú zmenu, alebo zmeniť postoj svojich kolegov?
           Spojte sa s nami a spoločne vymyslíme správne riešenie pre vás.

           Skupinové aj individuálne

           Všetky naše vzdelávacie programy sú nadizajnované interaktívne s dôrazom na dostatočný priestor pre riadený dialóg s každým účastníkom. Z tohto dôvodu je maximálny počet účastníkov na prezenčnom školení do 12, pri on-line školení do 6 účastníkov.
           Pri individuálnej konzultácii sa časovo prispôsobíme klientovi. Min. čas individuálnej konzultácie je 60 min.

           Prezenčne i on-line

           Radi prídeme za vami, alebo na vami vybrané miesto. Radi vás privítame v priestoroch našich zmluvných partnerov alebo online prostredníctvom platforiem MS Teams, ZOOM.

           Školenia Vám na mieru

           Vyskytol sa vo vašej spoločnosti problém? Potrebujete docieliť určitú zmenu, alebo zmeniť postoj svojich kolegov? Spojte sa s nami a spoločne vymyslíme správne riešenie pre vás.

           Skupinové aj individuálne

           Všetky naše vzdelávacie programy sú nadizajnované interaktívne s dôrazom na dostatočný priestor pre riadený dialóg s každým účastníkom. Z tohto dôvodu je maximálny počet účastníkov na prezenčnom školení do 12, pri on-line školení do 6 účastníkov.

           Pri individuálnej konzultácii sa časovo prispôsobíme klientovi. Min. čas individuálnej konzultácie je 60 min.

           Mária Černáková – Vaša lektorka

           S dôverou a radosťou rozvíjam svoje schopnosti a talent, aby som tak umožnila využívať a rozširovať schopnosti, talent a potenciál druhých ľudí. Motivujem ich, aby mali možnosť rozhodnúť sa pre im fungujúce riešenia, ktoré ich privedú k úspechu. Som pozorovateľkou života, ktorý je pre mňa neustálou inšpiráciou. Vo veľkej miere využívam svoj praktický background, ktorý som získala pôsobením v korporáciách, menších, či väčších obchodných firmách. Na osobných konzultáciách, školeniach, tréningoch a workshopoch vediem svojich klientov k budovaniu vlastnej integrity, rozpoznávaním súvislostí a zákonitostí, pričom ich vnášam do praxe. Nesnažím sa o dokonalosť, no vždy o poctivosť v prístupe, výkone i živote samotnom.

           Mária Černáková
           Vaša lektorka

           S dôverou a radosťou rozvíjam svoje schopnosti a talent, aby som tak umožnila využívať a rozširovať schopnosti, talent a potenciál druhých ľudí. Motivujem ich, aby mali možnosť rozhodnúť sa pre im fungujúce riešenia, ktoré ich privedú k úspechu. Som pozorovateľkou života, ktorý je pre mňa neustálou inšpiráciou. Vo veľkej miere využívam svoj praktický background, ktorý som získala pôsobením v korporáciách, menších, či väčších obchodných firmách. Na osobných konzultáciách, školeniach, tréningoch a workshopoch vediem svojich klientov k budovaniu vlastnej integrity, rozpoznávaním súvislostí a zákonitostí, pričom ich vnášam do praxe. Nesnažím sa o dokonalosť, no vždy o poctivosť v prístupe, výkone i živote samotnom.


           Máte otázky?

           Zanechjte nám na vás kontakt a my sa Vám ozveme.